Thông báo về việc chuyển trụ sở làm việc của Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định

Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định xin trân trọng thông báo

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định thông báo chuyển trụ sở làm việc từ địa chỉ 667 đường Trần Nhân Tông, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đến trụ sở làm việc mới tại địa chỉ: số 2, đường Trần Thánh Tông, phường Thống Nhất, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, 

Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định xin trân trọng thông báo để các Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân biết để liên hệ công việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông báo đính kèm:

 /documents/38611/37147106/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+v%E1%BB%81+vi%E1%BB%87c+chuy%E1%BB%83n+tr%E1%BB%A5+s%E1%BB%9F+c%E1%BB%A7a+%C4%90%E1%BB%99i+QLTT+s%E1%BB%91+1+-+C%E1%BB%A5c+QLTT+t%E1%BB%89nh+Nam+%C4%90%E1%BB%8Bnh.pdf/36f0ac41-7d98-4592-a77d-1cacb6cb7197

Đội QLTT số 1
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Nam Định