Hoạt Động

Cục QLTT tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Cục, chiều ngày 14/01/2022 Cục QLTT tỉnh Nam Định đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức; tham dự Hội nghị gồm 28 người đại diện cho 64 cán bộ, công chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định.