HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA CỤC QLTT TỈNH NAM ĐỊNH

Ngày 14/01/2020, thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, được sự đồng ý của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục QLTT Tỉnh Nam Định đã tổ chức buổi tổng kết công tác năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ năm 2021.

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 CỦA CỤC QLTT TỈNH NAM ĐỊNH

 

Ngày 14/01/2020, thực hiện kế hoạch công tác năm 2020, được sự đồng ý của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục QLTT Tỉnh Nam Định đã tổ chức buổi tổng kết công tác năm 2020 và triển khai các nhiệm vụ năm 2021.

Hội Nghị rất vinh dự được tiếp đón Đoàn Đại biểu của Tổng Cục QLTT do đồng chí Chu Thị Thu Hương – Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn. Hội  nghị cũng vinh dự được đón tiếp Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên ban thường vụ tỉnh Nam Định phó chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện của các Sở, Ban, Ngành đoàn thể của Tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, UBND các huyện, Thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí và toàn thể cán bộ công chức, người lao động của Cục QLTT tỉnh Nam Định.

 

Đồng chí Lê Ngọc An – Bí thư Đảng ủy – Phó Cục trưởng

 

Tại Hội nghị, thay mặt cho Ban lãnh đạo Cục, Đồng chí Lê Ngọc An đã trình bày báo cáo tổng kết công tác năm 2020 của Cục QLTT tỉnh Nam Định và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo đã chỉ ra trong năm 2020 mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, thiên tai, bão lũ hoành hành, phương tiện phục vụ kiểm tra kiểm soát thị trường vừa thiếu vừa cũ, số lượng công chức có lúc thiếu 1/5 so với tổng biên chế được duyệt nhưng Cục QLTT tỉnh Nam Định đã có  nhiều cố gắng đoàn kết, khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác nên đã thu được kết quả quan trọng. Kết thúc năm, toàn Cục đã kiểm tra 1836 vụ, số vụ xử lý 638 vụ với số tiền phạt vi phạm hành chính và hàng hóa tịch thu với giá trị là 1.887.311.800 đồng. Không có cán bộ công chức bị kỷ luật, đời sống được nâng cao, Công đoàn Cục được nhận cờ đơn vị thi đua xuất sắc. Có được kết quả trên là nhờ có sự Lãnh đạo của các cấp Ủy, Đảng địa phương, sự chỉ đạo, tạo điều kiện kịp thời của Tổng cục Quản lý thị trường.

 

Đồng chí Chu Thị Thu Hương – Phó Tổng Cục trưởng

Tổng Cục Quản lý thị trường phát biểu tại Hội nghị

     Dự Hội nghị, đồng chí Chu Thị Thu Hương – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đã đạt được, đồng thời cũng chỉ đạo Cục QLTT tỉnh Nam Định phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai kế hoạch năm 2021 đã được phê duyệt. trước mắt tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu nhằm bình ổn thị trường góp phần cùng nhân dân đón Xuân vui tươi, văn minh, an toàn.

     Đồng chí cũng giao cho các Vụ của Tổng cục Quản lý thị trường nghiên cứu, xem xét, báo cáo lãnh đạo Tổng cục giải quyết các khó khăn vướng mắc và kiến nghị của Cục QLTT tỉnh Nam Định.

     Thay mặt cho Đảng ủy và UBND tỉnh Nam Định, Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên ban thường vụ tỉnh Nam Định, phó chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu chỉ đạo những phương hướng hoạt động của Cục QLTT tỉnh Nam Định trong thời gian tới, giao cho các ngành, các cấp phối hợp chặt chẽ với Cục QLTT tỉnh Nam Định trong quá trình hoạt động góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của địa phương phát triển.

     Thay mặt cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định đồng chí Đỗ Đức Dương – Quyền Cục trưởng đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chu Thị Thu Hương – Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Ủy viên ban thường vụ tỉnh Nam Định phó chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí nêu quyết tâm của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Nam Định trong việc triển khai thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và ghi được nhiều thành tích cao hơn nữa.

     Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi và ngập tràn hy vọng về một tương lai phát triển của lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Nam Định.

         

Tuần Hưng