Cục QLTT tỉnh Nam Định: Thông báo về việc lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Cục QLTT tỉnh Nam Định thông báo về việc lựa chọn tổ chức tham gia đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu

Xem chi tiết thông báo tại đây:

Tuấn Hưng
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Nam Định