Cục QLTT NAM ĐỊNH: Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và Tổng kết Công tác Quản lý thị trường năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Ngày 09/01/2023 Cục QLTT tỉnh Nam Định đã tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 và Tổng kết Công tác Quản lý thị trường năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ công chức người lao động trong cơ quan, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất chính trị đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường trong tình hình mới, phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Vui mừng trước những thành tích đã đạt được trong năm 2022, ngày 09/01/2023 Cục QLTT đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 và tổng kết công tác QLTT năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Năm 2022, Cục QLTT tỉnh Nam Định đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 đã đề ra. Kết quả đạt được cụ thể: tổng số lượt kiểm tra 949 vụ, xử lý 531 vụ, phạt tiền và trị giá hàng hóa tịch thu, tiêu hủy là 3,908 tỷ đồng. Hội nghị cũng được nghe công khai về các mặt công tác đã thực hiện trong năm 2022 như: Công tác tổ chức cán bộ; công tác tuyển dụng, tiếp nhận; Công tác tài chính kế toán, Công tác nâng bậc lương; Công tác thi đua, khen thưởng; kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu; Báo cáo Thanh tra nhân dân và các chương trình công tác khác.

Ảnh 1: Đồng chí Lê Ngọc An – Bí thư Đảng ủy – Phó Cục trưởng phụ trách phát biểu tại Hội nghị

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2022, tập thể Cục được Tổng cục QLTT đánh giá xếp loại đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ Cục QLTT được đánh giá xếp loại là Đảng bộ vững mạnh xuất sắc, tiêu biểu;  Công đoàn Cục QLTT tỉnh Nam Định đã vinh dự được Liên đoàn lao động tỉnh tặng “Bằng khen” và Cục QLTT Nam Định được khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương đề nghị UBND tỉnh tặng “Bằng khen”.

Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Văn Luân – Kế toán trưởng thông qua dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả hơn trong thời gian tới, Hội nghị đã sôi nổi thảo luận về những kết quả, những nội dung trong công khai và bàn một số giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu trong thời gian tới.

Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 trên tinh thần phát huy tính dân chủ của công chức và người lao động, tiếp tục truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo kỷ cương trách nhiệm dân chủ phấn đấu hoàn thành vượt mốc các chỉ tiêu đề ra. Thay mặt Đoàn chủ tịch đồng chí Phạm Ngọc Hoan - Chủ tịch công đoàn Cục đã phát động Phong trào thi đua năm 2023.

Ảnh 3: Đ/c Trần Trung Thành – Phó Cục trưởng trình bày Báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc An, Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng phụ trách Cục đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của các phòng chuyên môn, các Đội QLTT trực thuộc. Các đơn vị đã nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó đồng chí cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục như công tác tự rèn luyện, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của cơ quan; công tác kiểm tra, giám sát nội bộ; công tác quản lý địa bàn…

Về phương hướng, nhiệm vụ của năm 2023, đồng chí Lê Ngọc An nhấn mạnh Cục QLTT Nam Định cần tiếp tục sẽ quán triệt và triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp; bám sát địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, đề nghị các đơn vị trong Cục cần đoàn kết một lòng, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác đã và sẽ triển khai trong thời gian tới, các công chức QLTT cần có nhận thức mới, tư duy mới trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; nâng cao ứng dụng Công nghệ thông tin; nâng cao tinh thần trách nhiệm; tự nghiêm cứu, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc hiện nay; chú trọng công tác tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử của Cục và các đơn vị truyền thông. 

Cùng với đó, tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Phòng, các Đội QLTT trực thuộc cũng đã tham luận về một số nội dung quan trọng, chủ yếu trong công tác của lực lượng QLTT như: Nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; Đánh giá, đề xuất giải pháp về Công tác Quản lý địa bàn gắn với trách nhiệm thi hành công vụ…

Ảnh 4: Đ/c Vũ Xuân Hùng – Trưởng phòng NV-TH phát biểu tham luận

Hội nghị diễn ra trong bầu không khí dân chủ, thẳng thắn và cởi mở. Với tinh thần phấn khởi, khí thế sôi nổi của những thành tích đã đạt được trong năm 2022. Cán bộ, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định sẽ ra sức thi đua phấn đấu và hoàn thành mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2023, góp phần xây dựng lực lượng Quản lý thị trường ngày càng chính quy, hiện đại và chuyên nghiệp./. 

Thanh Huệ
Cục Quản lý thị trường Tỉnh Nam Định